Trykksaker som gir mening

3D-Print

BYGNINGER OG KONSTRUKSJONER

Vår 3D-avdeling tilrettelegger og printer ut hus og andre konstruksjoner med høy grad av nøyaktighet. Dette gjør at du får et mer reelt og salgbart produkt.

PROTOTYPER

Jobber du med produktutvikling eller modellering? Send fila til oss for å få et riktig inntrykk av produktet. Vår 3D-printer trykker i CMYK-farger!

Tilbake