Helt fra Johan Gütenberg sin tid har trykksaker og det skrevne ord hatt sterk betydning for vår kommunikasjon med hverandre. Til tross for at den digitale tidsalder er over oss så er trykksaker fortsatt godt forankret som virkemiddel i formidling av budskap. Troverdigheten i en god brosjyre eller bok motstår ofte større enn i et innlegg i sosiale medier.

Det kan sitte i godstolen med ei avis eller et godt magasin eller bok gir en stemning og ro i sjela vår tidsalderbehov. Ikke se deg tilbake det noen som sier, menn kan det være lurt å tenke seg litt om før man hopper på neste digitale tog.

Vi på Flisa Trykkeri Vil du gi deg det aller beste du kan få for midlene du har til disposisjon. Gode ​​råd eller løsninger kan ikke være dyre. Trenger du kun noen visittkort er det helt greit. Ingen kunde er for liten eller stor for oss. Vi gjør hverdagen enkel!